Vindu

Merkeordning vinduer

Eldre isolerglassvinduer kan inneholde miljøgiften PCB ( Polyklorerte bifenyler) og skal sorteres som farlig avfall. En enkel tommelfingerregel er at norskproduserte isolerglassvinduer fra 1965 til og med 1975, og importerte vinduer produsert fram til og med 1979, kan inneholde PCB.

Vinduer merket Thermopane inneholder derimot ikke PCB. Produksjonsåret er som regel preget inn i avstandskinnen mellom glassene.
PCB-vinduer kan du levere på miljøstasjonen i Dalborgmarka. Private leverer gratis.

Isolerglassruter laget fra 1975 til og med 1990, kan inneholde miljøgiften klorparafiner og skal også sorteres som farlig avfall. Det er kun ved Dalborgmarka miljøstasjon vi tar imot klorparafinvinduer. Dette er gratis å levere for private.

Isolerglass som ikke inneholder PCB og klorparafiner, samt vinduer med enkle glass, skal kastes som restavfall.