Hvitevarer

Merkeordning El-avfall

  • Komfyr
  • Kjøleskap
  • Fryser
  • Varmepumpe (ytterdel)
  • Tørketrommel
  • Tørkeskap
  • Vaskemaskin
  • Oppvaskmaskin

Hva blir det til?

Det elektriske og elektroniske avfallet sendes til ulike gjenvinningsanlegg i Norge. Der blir avfallet demontert og delt opp i fraksjoner. Ferdig sorterte materialer som inneholder farlige stoffer går til miljøsanering. Ikke-farlige materialer går til videreforedling, som f.eks. plast, metall og glass.