Små fritidsbåter

Små fritidsbåter merkeordning

Små fritidsbåter under 15 fot (4,57 m)

  • Fritidsbåter, uten innenbords motor.
  • Kanoer
  • Kajakker

Mottas kun hverdager mellom 07 og 15.30.
Alt av elektronikk må være fjernet før levering. 


 Det er innført en tilskuddsordning av staten hvor båteier får en utbetaling på kr. 1000 pr. fritidsbåt for å levere den til avfallsbehandling. Det er Miljødirektoratet som administrerer ordningen og betaler ut tilskuddet til den som leverer en kassert båt til mottaket.

Dette gjelder fritidsbåter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) uten motor, samt større båter med skroglengde opp til 49,21 fot (15 meter) som ikke trenger miljøsanering. Kano, kajakk og lignede er inkludert i ordningen. Alt av elektriske komponenter må være fjernet før levering.
Fritidsbåter med aluminiumskrog, samt kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.

Vi tar i mot fritidsbåter alle hverdager fra 07-15.30. OBS! Vi har ikke anledning til å ta i mot fritidsbåter lørdager.

Det må søkes om refusjon i perioden 1.januar til 1.desember, samme år som båten er kassert.

Slik søker du:

  1. Den som eier/leverer inn båten, må ha med dette skjemaet til Dalborgmarka Miljøpark for signering/bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut. Skjemaet kan du også få hos oss i Dalborgmarka.
  2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden. Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist: Båter kan leveres hele året, men søknad må sendes i perioden 1. januar til 1. desember.