Fremmede arter

Svartelistede planter merkeordning

Fremmede arter er fremmede plantearter i norsk natur som kan utgjøre en trussel mot vårt biologiske mangfold. Det betyr at de trives så godt at de utkonkurrerer andre arter som vi ønsker å ta vare på. Det er viktig at svartelistede plantearter ikke kastes i naturen, og må heller ikke kastes sammen med hageavfall.

Ønsker du å fjerne plantene er det viktig at de håndteres i tette plastsekker og leveres som restavfall på nærmeste miljøstasjon, vi sender det videre til forbrenning.

Her finner du oversikt over alle svartelistede arter www.artsdatabanken.no